Golden ERP


ÜRETİM
http://wiki.goldenerp.com//default.aspx?ID=23


Üretim; insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Bu sebeple üretim, imalat kavramından ayrılır; zira imalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır.

 • Rota ve İstasyonların Oluşturulması
  1. Ürün Reçeteleri
   1. Üretim Maliyetlendirme
    1. Üretim İzlenebilirlik
     1. wwww.turbim.com