Golden ERP

ÜRETİM
Üretim İzlenebilirlik
http://wiki.goldenerp.com//default.aspx?ID=1


Bu döküman üretim modülünde satış siparişinden sevkiyata kadarki süreçlerdeki kayıtların birbiri ile ilişkileri ve kayıtların izlenebilirliği hakkında bilgi verir.
Verilere hızlı bir şekilde erişile bilinmesi için kayıtların birbiri ile ilişkili olması gerekir. Birbiri ile ilişkili olan kayıtlar arasında da programın arayüzünden kolay bir şekilde geçiş yapılabilinmelidir.

Telif formundaki fiş no / proforma no bölümü doldurulur. Teklif verilecek ürünler satırlara girilir..

Teklif onaylandığında teklif listesindeki teklifin üzerine sağ tıklanarak siparişe çevrilir. Teklifteki proforma no siparişe kopyalanır.

Alınan sipariş ile ilgili olarak üretimi girmek için üretim emirleri sayfasına girilir. Burada ekle seçeneği ile yeni üretim emri girilir.

Üretim emri ekranında üretilmeyi bekleyen siparişleri gör linkine tıklanarak onaylanmış olan siparişler üretim için seçilir. Siparişin seçilebilinmesi için durumunun onaylanmış ya da kısmi sevk olması gerekir. Siparişin durumunu değiştirmek için siparişler menüsünden ilgili siparişi bularak üzerine sağ tıklayarak durum değiştir seçeneğini kullanabilirsiniz.

Üretim emrine ilgili bilgiler girildikten sonra kaydedilir. Üretim emri ile siparişin bilgileri otomatik olarak eşleşir. Üretim emirleri ekranına sağ tıklandığında ilgili sipariş menüsünden siparişe erişilebilinir. İlgili malzeme fişleri menüsünden de bu üretimde üretilmiş mamuller, sarf edilen hammaddeler, fireler, üretimin bekleme noktası için yapılan ambar transferlerine erişilebilinir.

El terminali ile üretime reçetede girilmiş olan hammaddeler bekleme noktasına iletilir. Burada mal kabulde verilmiş olan barkodlar okutularak işlem yapılır. İlgili lot numaralı ürünler böylece bu üretim için bekleme noktasına iletilimiş olur.

Üretim alanındaki kiosktan üretilen miktarlar girilerek ürünler mamul depoya iletilir. Burada her bir üretim girişi için hammadde bekleme noktasından yeteri kadar ilgili lot numarasından hammaddeler otomatik olarak düşer.

Eğer sistemde sevkiyat el terminalsiz yapılıyor ise siparişler ekranından sevke gönder seçilerek ilgili sevk fişi oluşturulur. Siparişin üzerine sağ tıklandığında bu sipariş ile ilgili sevk fişlerini görüntülemek için ilgili malzeme fişleri menüsü kullanılır. İşlem el terminali ile yapılıyor ise el terminalinde sevkiyat menüsü seçilerek ilgili sevkiyatlar için ürün çıkışları sağlanır.

Oluşan irsaliyenin üzerine sağ tıklayarak ilgili sipariş menüsüne tıklayarak ilgili siparişe ulaşılabilinir. Eğer irsaliye faturalanmış ise yine buradaki ilgili fatura menüsünden ilgili faturaya ulaşılabilinir.

wwww.turbim.com