Golden ERP


GOLDENERP KAYNAK PLANLAMA İŞ AKIŞI
http://wiki.goldenerp.com//default.aspx?ID=77


Goldenerp üretim ile ilgili tüm süreçlerinizi yönetmenizi sağlar. Satıştan, satınalma, üretim ve sevkiyata kadar tüm işlemler zincirleme olarak takip edilir. Geriye doğru izlenebilirlik sağlanır.

Satış teklifi oluştururlup müşteriye gönderilir. Teklifler herhangi bir mail programına ihtiyaç duyulmaksızın program üzerinden istenilen formatta gönderilebilinir. Farklı teklif formları oluşturulup farklı müşteri gruplarına farklı formatlarda teklifler gönderilebilinir.

Onaylanan tekif siparişe dönüştürülür

Siparişin üretimi için gerekli hammadde ve süre hesaplanır, stokta olan hammaddeler rezerve edilir. Stokta olmayan hammaddeler alim yapılmak üzere satınalma ya iletilir.

Satınalma alınması gereken hammadde ve sarf malzemeleri için online ya da goldenerp üzerinden otomatik mail göndererek alim sürecini yönetir.

Alımı yapılan hammaddelerin depolara girişi depo sorumlusu tarafından yapılır. Burada erp programından, el terminalinden ya da android uygulamasından depo giriş ve çıkış işlemleri yapılabilinir.

Sipariş üretime gönderilmek üzere onaylanır. Burada hammadde ihtiyacı, ürünlerin termin tarihi gibi onaylarda onay sürecine dahil edilir.

Sipariş için üretim emri oluşturulur. Oluşturulan üretim emri onaylandığında depodan hammadde çıkışı bekleme noktalarına iletilir.

Üretime başla seçeneği ile ilgili üretim sahadaki kiosklara gönderilir. Böylece operasyonel olarak üretim başlamış olur.

Kiosk ekranında üretilen miktarlar girilerek istenirse terazilerden ağırlık bilgisi alınır ve barkodlar basılır. Herbir istasyonda ayrı kiosklar olabileceği gibi tek bir kiosk ile de birden fazla istasyon yönetilebilinir. Burada fire ve durma nedenleri girilebildiği gibi istenirse makinalardan istenilen verilerde alınarak işlenmek üzere erp sistemine iletilir.

Üretilen ürünler mamul depolara iletilir ve elterminali ile barkodları okutularak sevkiyatı yapılır. Sevkiyat esnasında çeki listesi ve satış irsaliyesi otomatik olarak oluşur. Program üzerinden e-irsaliye otomatik olarak gönderilir.

Sevkiyatı yapılan ürünlerin irsaliyesi faturalanmak üzere muhasebeye iletilir. Burada irsaliye kolaylıkla faturaya dönüştürülür.

Satışı yapılan işlemin ödeme işlemleri için banka, kasa ve çeksenet modülleri üzerinden tahsilatının takibi yapılır.

Sistemdeki yönetici konsolları üzerinden günlük, aylık ve yıllık üretim ve sevk grafikleri karşılaştırmalı olarak izlenebilinir.

wwww.turbim.com