Golden ERP

PLANLAMA & REZERVASYON
GEREKLİ TANIMLAMALARIN YAPILMASI
http://wiki.goldenerp.com//default.aspx?ID=27


Bu bölümde billboard, megaboard gibi reklamların rezervasyonu örnek alınarak bazı tanımlamalar yapılacaktır.

Öncelikle planlaması yapılacak olan ürünler için türler belirlenir. bunun için yönetim menüsünden türler seçenekler menüsüne gidilir.

Bu kısımda Tablo Adı kısmından TRN_StockTransLines filtrelenir. Kolon adı kısmından ise ProductType Filtrelenir. Alt tarafa eklemek istediğiniz ürün türlerini ekleyebilirsiniz. Üst satırı kopyalayarak önce tablo adına TRN_StockTransLines yazınız. Önce farklı kolonu doldurursanız ve alt satıra geçerseniz üstten eklediğiniz filtreden dolayı eklediğiniz satır ekrandan kaybolacaktır. Kolon adına yine ProductType yazınız. Burada farklı yazacağınız alandal Kodu ve Görünen adı olacaktır. Listede görüldüğü gibi buraya farklı ürün türleri eklenmiştir. Mesela bir otel rezervasyonu için burada Deniz manzaralı, iki kişilik/tek kişilik gibi türlerde ekleyebilirsiniz. Böylece elinizde hangi türdeki üründen ne kadar kaldığını görebilirsiniz.

Rezervasyon yapacağınız ürünler stok kartlarından eklenmelidir. Stoklar ve Stok kartları listesi seçilir.

Listenin üzerine sağ tıklanarak ekle seçeneği seçilir.

Ürünler oluşturulurken öncelikle ana ürünler oluşturulmalıdır. Ana ürünlerin koduna ürün türlerinin isimleri verilir. Böylece siparişte ana ürünler ile bir sipariş alındığında rezervasyonda bu ürün grubuna ait ürünler listelenecektir.

Açılan stok kartından türü kısmından daha önce oluşturduğunuz türlerden biri seçilir. Ürün kodu ve ürün adı yazılır. Ürün kodlarının otomatik oluşturulması için yönetim menüsünde sayaçların nasıl kullanıldığına bakınız. Burada paketteki miktar kısmına eğer bu üründen birden fazla var ise bu miktarı giriniz. Örneğin Otel 1 Kattaki odaları tek tek girmek istemezseniz. bu kattaki oda sayısını yazarak odaların numara şeklinde belirtilen adet kadar gelmesini sağlayabilirsiniz. Paketteki miktar alanını boş bırakırsanız her bir stok ayrı ayrı rezerve edilecek şekilde görünecektir.

Programdaki paketteki miktar türü gibi görünen etiket isimlerini isterseniz Yönetim/Kullanıcılar/Modüller/Kontroller menüsünden değiştirebilirsiniz. İlgili kontrolü bulduktan sonra kontrol text değerini değiştirmeniz yeterlidir.

wwww.turbim.com